Hoofdpagina Materiaal Onderdeel Invoeren

De Onderdelen van Defensie

De Koninklijke Landmacht

De landmacht verdedigt het Nederlandse grondgebied. Tegen vijandige landen, maar ook tegen aanvallen van groeperingen op bijvoorbeeld Nederlandse burgers of vitale objecten als (kern)energiecentrales, drinkwatervoorzieningen en computersystemen. De landmacht ondersteunt overheidsinstanties. Bij rampen en crisis, maar ook in minder acute situaties. Vrijwel dagelijks roepen civiele autoriteiten de hulp van de landmacht in. Vaak is er behoefte aan specifiek militair materieel of kennis. Met name bij (grote) calamiteiten zoals de uitbraak van veeziektes en overstromingen, maar ook bij politieonderzoek en het ruimen van explosieven. De landmacht ondersteunt maatschappelijke organisaties, maar dit is geen hoofdtaak. De landmachtbrigades in de regio kijken of het maatschappelijk belang opweegt tegen de inspanning die het kost.

De Koninklijke Marine

Door scheepvaartroutes en knooppunten op zee te beveiligen is ongehinderde handel en veilig transport mogelijk. De marine bestrijdt bijvoorbeeld drugstransporten, piraterij, mensensmokkel, wapensmokkel en terreur. Marineschepen varen daarvoor patrouilles, leggen blokkades en voeren boardingoperaties uit. De onderzeeboten beveiligen wereldwijd zeegebieden en verzamelen inlichtingen. Dichter bij huis ruimt de marine explosieven op zee en in havens. Ook redt ze drenkelingen en controleert de kustwateren. Eenheden van de marine kunnen vanuit zee op het land worden ingezet en zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen.

De Koninklijke Luchmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een modern en technologisch krijgsmachtdeel dat wereldwijd actief is. De luchtmacht ondersteunt bestrijding van internationale onrust en biedt hulp bij rampen. In Nederland zorgt ze voor veiligheid vanuit de lucht. Hiervoor beschikt het krijgsmachtdeel over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, helikopters en andere wapensystemen. Bij internationale conflicten speelt de luchtmacht een belangrijke rol. De vliegtuigen en helikopters zorgen voor veiligheid en transport door de lucht. Daarmee draagt de luchtmacht bij aan de afspraken om wereldwijd goed met elkaar om te gaan: het internationaal recht. Dit gebeurt samen met andere krijgsmachtdelen en met bondgenoten van de NAVO en de Verenigde Naties.

De Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De marechaussee beveiligt belangrijke objecten en personen. De pelotons Hoog Risico Beveiliging bewaken en beveiligen objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. De marechaussee beschermt ook de burgerluchtvaart tegen terrorisme, drugs- en mensensmokkel. Bewakingshonden helpen bij het beveiligen van objecten, gebouwen, luchthavens, militaire terreinen en voertuigen. De Koninklijke Marechaussee treedt op als politie voor alle Defensieonderdelen. Daarom zijn er marechausseebrigades en –posten gevestigd bij kazernes, militaire vliegbases, de marinehavens en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. De marechaussee treedt ook op als politie voor alle in Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten en er werken marechaussees bij internationale militaire hoofdkwartieren.